Familja – si ishte dhe si është sot.

https://youtu.be/ti8WnQBCF90?si=mZvATRMVYwM_gimi Familja - si ishte dhe si është sot. Çfarë po ndodh me të dhe çfarë duhet të bëjmë të gjithë ne? A jemi ende në kohë të shpëtojmë Familjen? Intervistë e Radio Ngjallja me…

“Pashka e Krishtit është një identifikim me vetë…

https://youtu.be/p5xszyPO4Ew?si=2OjoWsBzcwmMy8Xh "Pashka e Krishtit është një identifikim me vetë Ngjalljen. Është kjo Pashkë, e cila na jep mundësinë të hyjmë në një jetë të re." INTERVISTA E DITES me z. Dhimitër Qosja, teolog, pedagog në…

Mposhtja e Hidhërimeve me Fuqinë e Ngjalljes –…

https://youtu.be/17b0OBXqPsc?si=kgsQQxshV6hTKRFm 𝐌𝐄𝐒𝐀𝐙𝐇𝐈 𝐈 𝐊𝐑𝐘𝐄𝐏𝐈𝐒𝐊𝐎𝐏𝐈𝐓 𝐀𝐍𝐀𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐏𝐀𝐒𝐇𝐊𝐄̈ 𝟐𝟎𝟐𝟒 † Anastasi Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë MPOSHTJA E HIDHËRIMEVE ME FUQINË E NGJALLJES “𝑇𝑒̈ 𝑛𝑗𝑜ℎ 𝑎𝑡𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑞𝑖𝑛𝑒̈ 𝑒 𝑁𝑔𝑗𝑎𝑙𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑡𝑖𝑗” (Fil.3:10). Ηimni…

𝐌𝐄𝐒𝐀𝐙𝐇𝐈 𝐈 𝐊𝐑𝐘𝐄𝐏𝐈𝐒𝐊𝐎𝐏𝐈𝐓 𝐀𝐍𝐀𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐏𝐀𝐒𝐇𝐊𝐄̈ 𝟐𝟎𝟐𝟒

† Anastasi Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë MPOSHTJA E HIDHËRIMEVE ME FUQINË E NGJALLJES “𝑇𝑒̈ 𝑛𝑗𝑜ℎ 𝑎𝑡𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑞𝑖𝑛𝑒̈ 𝑒 𝑁𝑔𝑗𝑎𝑙𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑡𝑖𝑗” (Fil.3:10). Ηimni ngjallësor: “Krishti u ngjall së vdekurish, me…