KREMTIM FESTIV I FJETJES SË HYJLINDËSES MARI

Më 15 gusht besimtarët orthodhoksë kremtojne Fjetjen e Hyjlindëses së Tërëshenjtë Mari, të paraprirë nga dy javë kreshmimi. Kjo festë, e cila quhet edhe “Marrja”, përkujton fjetjen, ngjalljen dhe lavdërimin e Nënës së Krishtit. Hyjlindësja…