/Atë Nikolla Kodheli në predikimin mbajtur në Liturgjinë Hyjnore në të dielën e XII-të të Lukait në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, 16.01.2022, Video Aleksandër Dimroçi

Atë Nikolla Kodheli në predikimin mbajtur në Liturgjinë Hyjnore në të dielën e XII-të të Lukait në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, 16.01.2022, Video Aleksandër Dimroçi