/Asambleja Kleriko-Laike e Kishes Orthodhokse – 2 Gusht 2022

Asambleja Kleriko-Laike e Kishes Orthodhokse – 2 Gusht 2022

Punime nga ASAMBLEJA KLERIKO-LAIKE E KISHES ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË “30 vjet nga ringritja kanonike e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipëris딓…Të ecim siç është e denjë për Zotin, për t’i pëlqyer atij në të gjitha…” (Kol. 1:10) TIRANË, QENDRA KULTURORE E KATEDRALES “NGJALLJA E KRISHTIT” E MARTË, 02 GUSHT 2022 Regjistrim i radios NGJALLJA*kamera: Aleksandër Dimroçi 1. Krijimi i kuadrove kishtare (klerikëve, katekistëve, psaltëve) – Hirësi Andoni, Mitropolit i Elbasanit 2. Ungjillëzimi dhe katekizmi (Akademia Teologjike, famullitë, zyrat e katekizmit, të rinisë, fëmijëve, grave etj.) – z. Miron Çako, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit të Kryepiskopatës së Tiranës 3. Përcjellja e Fjalës së Perëndisë dhe veprimtarisë së Kishës nëpërmjet botimeve dhe Medias kishtare (Radio “Ngjallja”, Web, Fb. etj.) – Atë Grigor Pelushi, përgjegjës i Radios “Ngjallja” 4. Kontributi i Kishës sonë në veprën ndërtuese, restauruese, kulturore – Dr. Andrea Rëmbeci, Bërthama e Trashëgimisë Kulturore të Kryepiskopatës së Tiranës 5. Kontributi i Kishës sonë në Arsim (nga kopshtet deri te Shkollat e larta) – Hirësi Dhimitri, Mitropolit i Gjirokastrës 6. Kontributi i Kishës sonë në Përkujdesjen shëndetësore – z. Vasil Kristo, drejtor i Qendrës Diagnostike “Ungjillëzimi”, Tiranë 7. Kontributi i Kishës sonë me Shërbimin e Dashurisë: (a) Vepra sociale, humanitare, zhvillimi, me Fondacionin, – znj. Nina Perdhiku, përgjegjëse e Diakonia Agapes (5 min.) (b) Shtëpia e Shpresës, Shtëpia e të moshuarëve, Mensat e nevojtarëve, Zyra e Grave, – Atë Nikolla Kodheli, përgjegjës i Mensës së nevojtarëve në Tiranë. 8. Kontributi i Kishës sonë në Marrëdhëniet ndërkrishtera dhe ndërfetare – Hirësi Nikolla, Mitropolit i Apollonisë dhe Fierit