/Archeovision – Festivali Arkeologjik Europian për herë të parë në Shqipëri, festival i cili u zhvillua në “Parkun Arkeologjik të Apollonisë” Intervistë me znj. Ilda Mara, drejtoreshë ekzekutive e organizatës franko-shqiptare, ARGJIRO dhe e Revistës periodike Art & Trashëgimi. Intervistoi: Ardi Ziu Prodhim i Radio “Ngjallja” Korrik 2021

Archeovision – Festivali Arkeologjik Europian për herë të parë në Shqipëri, festival i cili u zhvillua në “Parkun Arkeologjik të Apollonisë” Intervistë me znj. Ilda Mara, drejtoreshë ekzekutive e organizatës franko-shqiptare, ARGJIRO dhe e Revistës periodike Art & Trashëgimi. Intervistoi: Ardi Ziu Prodhim i Radio “Ngjallja” Korrik 2021