/Aktivitetet e Rinisë Orthodhokse!

Aktivitetet e Rinisë Orthodhokse!

I ftuari i ditës: Ana Baba dhe Ingrida Bida – Aktivitetet e Rinisë Orthodhokse!

 

Si organizohet Rinia Orthodhokse, duke mësuar më shumë rreth Perëndisë. Takimet e tyre të frytshme dhe aktivitetet e shumta që ata kryejnë sëbashku.

Qëllimi i tyre, është si të mësojnë të duan shoqërinë që u rrethon dhe të japin kontributin e tyre në shoqëri.