/Aktivitete të larmishme organizuar nga Zyra Qendrore e Fëmijëve të Kryepiskopatës së Tiranës, në këto kohëra të vështira pandemie që po kalon vendi ynë. Intervistë me znj.Gabriela Hoppe Nga Nikolla Barkaj

Aktivitete të larmishme organizuar nga Zyra Qendrore e Fëmijëve të Kryepiskopatës së Tiranës, në këto kohëra të vështira pandemie që po kalon vendi ynë. Intervistë me znj.Gabriela Hoppe Nga Nikolla Barkaj