/Aktivitet me rastin e Festës së Shën Joan Kukuzelit dhe Ditës Ndërkombëtare të muzikës drejtpërdrejt nga Akademia e Shkencave – Salla Aleks Buda Me pjesmarrjen e folësve: 1.Vasil Tole – Akademia e Shkencave të Shqipërisë 2. Meri Kumbe – Ministria e Kulturës 3. Mikaela Minga – Instituti i Albanalogjisë 4. Theodhor Peci – Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë 5. Andi Rëmbeci – Universiteti i Tiranës Me pjesëmarrjen e Korit të Muzikës Bizantine Shën “Joan Kukuzeli” dhe Kuintetit të shkollës së Mesme Artistike “Jan Kukuzeli” 1 TETOR 2021 RADIO NGJALLJA

Aktivitet me rastin e Festës së Shën Joan Kukuzelit dhe Ditës Ndërkombëtare të muzikës drejtpërdrejt nga Akademia e Shkencave – Salla Aleks Buda Me pjesmarrjen e folësve: 1.Vasil Tole – Akademia e Shkencave të Shqipërisë 2. Meri Kumbe – Ministria e Kulturës 3. Mikaela Minga – Instituti i Albanalogjisë 4. Theodhor Peci – Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë 5. Andi Rëmbeci – Universiteti i Tiranës Me pjesëmarrjen e Korit të Muzikës Bizantine Shën “Joan Kukuzeli” dhe Kuintetit të shkollës së Mesme Artistike “Jan Kukuzeli” 1 TETOR 2021 RADIO NGJALLJA