/A do ta kalojmë Jordanin?- Nga Dr. Nathan Hoppe

A do ta kalojmë Jordanin?- Nga Dr. Nathan Hoppe

A do ta kalojmë Jordanin?- Nga Dr. Nathan Hoppe. Mbajtur në kampin familjar organizuar nga Zyra e Fëmijëve pranë Kryepiskopatës. 4 Shtator 2022, Pogradec –  Audio dhe Video: Anastas Moçi Radio “Ngjallja”