/50 vjet Kryepriftëri!

50 vjet Kryepriftëri!

Për shumë vjet o Kryezot!