/47. Besimi i Krishterë Orthodhoks – Shërimi i të Paralizuarit të Betezdës – Nga At Ilia Mazniku

47. Besimi i Krishterë Orthodhoks – Shërimi i të Paralizuarit të Betezdës – Nga At Ilia Mazniku