/38. JISU KRISHTI – PËRMBUSHJA DHE PLOTËSIMI I LIGJIT

38. JISU KRISHTI – PËRMBUSHJA DHE PLOTËSIMI I LIGJIT

JISU KRISHTI – PËRMBUSHJA DHE PLOTËSIMI I LIGJIT. MËSIME TË KISHËS ORTHODHOKSE ME ATË ILIA MAZNIKU. CIKËL EMISIONESH KATEKIZMI PJESA 38