/32 Vjet nga zgjedhja e Fortlumturisë së Tij Pr. Dr. Anastasit si Kryepiskop i Tiranës, Durrësit edhe I Gjithë Shqipërisë.

32 Vjet nga zgjedhja e Fortlumturisë së Tij Pr. Dr. Anastasit si Kryepiskop i Tiranës, Durrësit edhe I Gjithë Shqipërisë.

24 Qershor 1992 – 24 Qershor 2024.
32 Vjet nga zgjedhja e Fortlumturisë së Tij Pr. Dr. Anastasit si Kryepiskop i Tiranës, Durrësit edhe I Gjithë Shqipërisë.
Më 24 Qershor Kisha jonë kremton zgjedhjen e Kryepiskopit Anastas në krye të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë nga Patriarkana Ekumenike në vitin 1992.
Për shumë vjet o Kryezot!