/28 – Vjetori i Fronëzimit të Kryepiskopit Anastas – Atë Emiliano Lito, Mitropolia e Gjirokastrës

28 – Vjetori i Fronëzimit të Kryepiskopit Anastas – Atë Emiliano Lito, Mitropolia e Gjirokastrës