/25-Vjetori i Fronëzimit të Hirësi Joanit – nga Theodhor Peci, Drejtor i Shkollës së Muzikës Bizantine

25-Vjetori i Fronëzimit të Hirësi Joanit – nga Theodhor Peci, Drejtor i Shkollës së Muzikës Bizantine

25-VJETORI I FRONËZIMIT TË HIRËSI JOANIT -NGA THEODHOR PECI, DREJTOR I SHKOLLËS SË MUZIKËS BIZANTINE. KUJTIMET E DITËS SË FRONËZIMIT DHE VEPRA EDHE SHËRBIMI I MITROPOLITIT JOAN PËRGJATË KËTYRE VITEVE