Përmeti – Përgatitje për Krishtlindje – Intervistë me…

https://youtu.be/h1yWrMKP270?si=3djHTGZ8_chfLGld PËRMETI - PËRGATITJE PËR KRISHTLINDJE Intervistë me ikonom stavrofor At Vasil Themollarin, ikonom stavfrofor dhënë radios "Ngjallja" në Kishën e "Hyrjes në Tempull të Hyjlindëses" e njohur ndryshe si Kisha e "Shën Mërisë së…