Mesazhi i Kryepiskopit të Tiranës dhe të Gjithë…

https://youtu.be/hK8AagOdB-g?si=qO65toc2vJ_vfU9Z 𝐌𝐞𝐬𝐚𝐳𝐡𝐢 𝐢 𝐊𝐫𝐲𝐞𝐩𝐢𝐬𝐤𝐨𝐩𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞̈𝐬, 𝐃𝐮𝐫𝐫𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐆𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈, 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢𝐭 - 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐥𝐢𝐧𝐝𝐣𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 DURIM PLOT SHPRESË "... 𝑙𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑒𝑐𝑖𝑚 𝑝𝑒̈𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑚 𝑛𝑒̈ 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑗𝑒̈𝑛 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡…" (Heb. 12:1) Ja, Krishti lind,…

E diela XI e Llukait (E Paraetërve) –…

https://youtu.be/9sIyjL6apMY?si=quGG2KFrkXyV4-3A E diela XI e Llukait (E Paraetërve) - Predikim i mbajtur nga Atë Aleks Ndoni. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 17 Dhjetor 2023

Speciale e ditës – E Diela XI Llukait…

https://youtu.be/skEh6IVW-6s?si=s4XfozpEmsPz_hJE Speciale e ditës - E Diela XI Llukait (E Paraetërve) Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 17 Dhjetor 2023