Lutja, komunikimi i njeriut me Perëndinë – Nga…

https://youtu.be/h1Bjo_RUeGc Lutja, komunikimi i njeriut me Perëndinë - Nga Atë Nikodhim Preston. Temë e mbajtur me pjesmarrëset e Kampit të tretë në Manastirin e hirshëm të "Fjetjes së Shën Marisë" në Boboshticë, Korçë