E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI –…

https://youtu.be/FvIH4IvZMfU Speciale e ditës - E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Manastiri i Hirshëm “Shën Vlash”, Durrës Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Kristo 15/Gusht/2023. Video* Jorgo Kobuzi

Kronika e Ditës – E KREMTJA E FJETJES…

https://youtu.be/Ih6aDafdaq8 Kronika e Ditës - E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë. Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Johan Koroveshi 15/Gusht/2023.