Jeta e përditshme e një të krishteri –…

https://youtu.be/-Sr426zJn08?si=FbDCpqsKfvyld_8Z Temë Shpirtërore: Jeta e përditshme e një të krishteri - Atë Ilia Mazniku. Mbajtur në kampin e të rinjve orthodhoksë në Manastirin e "Shën Theodhorëve" Dhërmi 22 Gusht 2023 Video dhe Audio: Lajers Moçi…

Roli i Zonjës Hyjlindëses Mari në shpëtimin tonë…

https://youtu.be/7aeY-cPtJmU Roli i Zonjës Hyjlindëses Mari në shpëtimin tonë - Theodhor Peci, drejtues i shkollës së Muzikës Bizantine. Kampi i tretë i djemve në manastirin e hirshëm të "Shën Theodhorëve" Dhërmi. 21 Gusht 2023 Video…