Tre Hierarkët – modele dhe shembuj të përkryer…

https://youtu.be/2oX873Cgb3s TRE HIERARKËT - MODELE DHE SHEMBUJ TË PËRKRYER PËR TË KRISHTERËT. TEMË E MBAJTUR NGA MIRON ÇAKO, PËRGJEGJËS I ZYRËS SË KATEKIZMIT PRANË KRYEPISKOPATËS. 29 JANAR 2023 SALLA E RINISË PRANË KATEDRALES "NGJALLJA E…