INTERVISTA E DITES me Dhjak Nikolla Davidhi

https://youtu.be/pfTroPrmngA INTERVISTA E DITES me Dhjak Nikolla Davidhi, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit në Mitropolinë e Apollonisë dhe Fierit Programi i katekizmit 2022-2023 në këtë Mitropoli. Intervistoi për Radio “Ngjallja” Aleksandër Dimroçi, Tetor 2022