Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull

Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull Nëse themi se një pemë njihet nga frytet e saj, dhe se pema e mirë jep fryte të mira (Mt. 7:17; Llk. 6:44) atëherë sa më shumë do të…