E Diela e të Paralizuarit

E DIELA E TË PARALIZUARIT Joani 5, 1 – 15. Dëshira Jonë dhe Dëshira e Perëndisë “A do të shërohesh?” v. 6 Brenda nesh ekziston një aftësi, që na e dhuroi Perëndia, për të vepruar…