/2000 VJET ART DHE KULTURË KISHTARE NË SHQIPËRI AKTET E SIMPOZIUMIT NDËRKOMBËTAR TIRANË, 16-18 NËNTOR 2000 KRIPTOKRISHTERIMI NË SHQIPËRI – MITROPOLITI I KORÇËS HIRËSI JOANI Një vështrim i shkurtër historik dhe roli i tij i rëndësishëm në substratin kulturor të Shqiptarëve Botues: KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË LEXON: ERION KORINI

2000 VJET ART DHE KULTURË KISHTARE NË SHQIPËRI AKTET E SIMPOZIUMIT NDËRKOMBËTAR TIRANË, 16-18 NËNTOR 2000 KRIPTOKRISHTERIMI NË SHQIPËRI – MITROPOLITI I KORÇËS HIRËSI JOANI Një vështrim i shkurtër historik dhe roli i tij i rëndësishëm në substratin kulturor të Shqiptarëve Botues: KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË LEXON: ERION KORINI