/19. Besimi i Krishterë Orthodhoks – Rënia në Idhujtari e Popullit të Izraelit – At Ilia Mazniku

19. Besimi i Krishterë Orthodhoks – Rënia në Idhujtari e Popullit të Izraelit – At Ilia Mazniku