/Μjalti shpirtëror-Besimi-Përulësia-Shpresa Atë Harallamb Gjoka, Kisha “Ungjillëzimit”

Μjalti shpirtëror-Besimi-Përulësia-Shpresa Atë Harallamb Gjoka, Kisha “Ungjillëzimit”

Μjalti shpirtëror – Besimi-Përulësia-Shpresa Atë Harallamb Gjoka, Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë 08 Shtator 2023